Om de toekomstige groei van de Rascomat Groep te verzekeren is er in september besloten het eigen vermogen van de groep te verstevigen. Dit gebeurde door middel van 4 opeenvolgende kapitaalverhogingen, waarvan een gedeelte in natura en een gedeelte in speciën, goed voor net geen 1.000.000 €.

Het nieuwe kapitaal zal zowel dienen om de bestaande activiteiten (Matrijzenbouw) als de nieuwe activiteiten (3D-printen) een duwtje in de rug te geven. Verder hebben deze ook de financiële structuur van de groep aanzienlijk verbeterd, waardoor Rascomat nu op vlak van zowel liquiditeit als solvabiliteit een stuk steviger staat.