In september 2020 werd Calypso LTI opgericht. Calypso LTI werkt aan een automatisch waarderingsplatform om verschillende activa klassen (aandelen, obligaties, crypto, …) in real time te kunnen waarderen. Dit allemaal op basis van machine learning algoritmes die rekening houden met tal van verschillende parameters en variabelen. Meer info op https://calypso-lti.com/